Sultan Otu hikayesi…

İnsanoğlunun var oluşundan bu yana, doğanın bizlere verdiği her şey tedavi amaçlı kullanılabilmektedir. Balkanlar’da, doğadan gelen tedavilerle ilgili yazılı Mısır'da Tedavimetinler IX. yy. ikinci yarısından günümüze kadar ulaşmıştır. O dönemlerde, bu topraklarda hüküm süren Çar Simeon’un oğlu Boyan MAGA eğitim için Bizans’ın başkenti olan Konstantinapol’e gider. Günümüzde, Dünya Bilim Akademisi olarak adlandırabileceğimiz, “Mısır Mistikleri” nin bir kolu da Konstantinapol de bulunmaktaydı. Büyük bir bilim adamı, filozof ve ruhani bir kişiliğe sahip Boyan MAGA’yı da bu okula kabul etmişlerdi. Burada kendisi dini, felsefi ve tıbbi konularda büyük bir bilgi birikimi sağlar. Okuldaki eğitimini tamamladıktan sonra Boyan MAGA Balkanlar’a geri döner ve rahip Bogomil ile beraber gizli bir topluluk kurarlar. Boyan MAGA topluluk içindeki üyelere eğitim verir. Zaman içerisinde topluluğun üyelerine “Bogomili” adı verilmiştir. “Bogomili” kişiler daha sonra halkı tedavi etmeye başlar ve insanlara tıbbi eğitim verirler. Boyan MAGA, kendisi Balkanlarda bulunan manastır ve dağlarda gizlice hastaları tedavi eder. O dönemde Çar olan Boril, Yunanlı ve Bulgar rahiplerin yardımıyla Bogomili kişilerin peşine düşüp, büyük bir kısmını öldürtmüştür. Bu katliamdan kurtulan Bogomili kişler, çıplak ayakla, sırtlarında birinde ekmek birinde de tıbbi bitkiler olan iki torba ile o zamanın Avrupa’sına dağılmışlardır. XI. yy. sonunda ve XII. yy. başında, adı en çok duyulan Bogomili ve hekim Vasili VRAÇ, Bogomili hareketinin başındaydı. Kendisi, çok büyük bir bilim adamı, filozof ve hekim olarak tanındığından O’na Balkanların İbn-i SİNA’sı adı verilmişti. O dönemde sadece Balkanlar’da değil de Bizans’ta da halk tarafından tanınıp, çok sevildiği için Yunanlı Rahiplerin baskısıyla 1114 yılında, Konstantinapol’de Hipodrom’da canlı yakılarak öldürülmüştür. Fakat öğrettikleri ölmemiştir. Eğitim verdiği öğrencileri bütün Avrupa’ya dağılıp, bu tıbbi bilgileri yaymaya devam etmiştir.

Sultan Otu ile ilgili bilgiler de o dönemden günümüze kadar ulaşmış kadim bilgiler arasındadır.