Ana Sayfa

İnsanoğlunun var oluşundan bu yana, doğanın bizlere verdiği her şey tedavi amaçlı kullanılabilmektedir. Balkanlar’da, doğadan gelen tedavilerle ilgili yazılı metinler IX. yy. ikinci yarısından günümüze kadar ulaşmıştır. O dönemlerde, bu topraklarda hüküm süren Çar Simeon’un oğlu Boyan MAGA eğitim için Bizans’ın başkenti olan Konstantinapol’e gider. Günümüzde, Dünya Bilim Akademisi olarak adlandırabileceğimiz, “Mısır Mistikleri” nin bir kolu da Konstantinapol de bulunmaktaydı. Büyük bir bilim adamı, filozof ve ruhani bir kişiliğe sahip Boyan MAGA’yı da bu okula kabul etmişlerdi. Devamını için…