Dosha Testleri

Ayurveda

Hindistan kökenli eski bir tıp sistemi. Ayur yaşam, veda ise bilgi demek. Aşağıdaki testlere ait sorular kesinliği yüzde yüz olmasa da, beden tipinizle ilgili, büyük ölçüde fikir verir. Bu soruları dikkatle okuyup, hangi maddenin size ne kadar uyduğunu doğru bir şekilde cevaplamaya çalışın.

Bütün cevapların sonucunda çıkan toplam puanı, her bir dosha tipi için ayrı ayrı yazın. Puanlamanın sonucunda tek dosha tipli olanların (Vata, Pitta, Kapha) puanlarının diğer dosha tipi puanlarına göre oldukça yüksek olması söz konusudur.

…çift dosha:

Çift dosha tipli olanlar, iki dosha puanının birbirine yakın veya eşit olduğu durumlardır. Diğerine biraz daha hakim olan dosha önde söylenir.

Vata-Pitta’da, Vata özellikleri daha fazladır, ancak Pitta da belirgindir.

Pitta-Vata’da ise Pitta özellikleri daha fazladır, ancak Vata da belirgindir.

Dikkat edilmesi gereken, bu testi yapan iki kişinin birinde, örneğin Vata: 85, Pitta: 65, Kapha: 55 bulunmuş olsun, bu kişinin beden tipinin Vata olarak nitelendirileceğidir.


Ayurveda’ya göre evrendeki her şey, beş elementten (boşluk, hava, ateş, su, toprak) oluşuyor. Evrendeki her canlının ve olayın, bu beş elementle bağlantısı var. Fizyolojimizin temelini ve dolayısıyla Dosha’ların oluşumunu da bu beş element etkiliyor. Elementlere göre de üç tip dosha var: Vata, Pitta, Kapha. Kişi sadece bir dosha tipli olabileceği gibi, iki hatta üç Dosha tipli de olabiliyor. Örneğin; Vata-Pitta olan bir kimse, kışın soğuk bir havada, buruk, soğuk yiyecekler yediğinde veya sık seyahat ettiğinde Vata özellikleri öne çıkıyor, aynı kişide yazın öğle vakti, ciltte kızarıklık, sivilce ve mide yanması gibi Pitta özellikleri öne çıkabiliyor.
DOSHA VATA Boşluktan ve havadan oluşur.

Özellikleri: Kuru, hafif soğuk, ince, hareketli, hızlı, sert olması ve diğer Dosha’lara liderlik etmesidir.

Vücutta yerleştiği bölgeler: Kalınbağırsaklar, rektum, mesane, sırt bölgesi, eklemler, eklemlerin sığ yerleri, ayaklar, kemikler, merkezi sinir sistemi, kulaklar ve cilt.

Vücutta etkilediği organlar/İşlevler: Enerjiyi, hareketliliği, sinir sistemini, konuşma merkezini, nefes alıp vermeyi, duyu ve hareket organlarını kontrol eder.

Anormal çalıştığında: Uykusuzluk, dinlenememe, yorgunluk, direnç kaybı, kuruluk, kabızlık, ağrı, endişe.

DOSHA PİTTA Ateşten ve sudan oluşur.

Özellikleri: Sıcak, keskin, hafif yağlı, sıvı, asitli, acı, ekşi, kokulu ve bağırsakların boşaltıcı etkisiyle ilgili olmasıdır.

Vücutta yerleştiği bölgeler: İncebağırsaklar, midenin alt bölümü, karaciğer, dalak, kan ve kanın hemoglobin kısmı, ter, safra, kalp, gözler ve cilt.

Vücutta etkilediği organlar/işlevler: Sindirimi denetler, metabolizmayı yönetir, iştahı, susuzluğu, ısı dengesini, görmeyi, cildin yapısını ve rengini, akli dengeyi, hayattan alınan keyfi ve neşeyi kontrol eder.

Anormal çalıştığında: Aşırı sıcaklık, yanma hissi, ciltte enflamasyonlar, midede asidik durum, görme problemleri, ciltte sararma, asabiyet, kızgınlık oluşur.

DOSHA KAPHA Sudan ve topraktan oluşur.

Özellikleri: Sabit, yapışkan ve tatlıdır. Vücuda kuvvet, destek, cesaret, bağışlama duygusu ve iyileşme gücü verir.

Vücutta yerleştiği bölgeler: Göğüs, baş, burun, dil, eklemler, vücut salgıları, yağ dokusu ve kalp.

Vücutta etkilediği organlar/işlevler: Dayanıklılığı ve yapıyı oluşturur. Sağlamlık, ağırlık, direnme gücü, sabitlik ve canlılık verir. Nemlenmeyi ve yağlanmayı (özellikle eklemlerin nemlenmesini) tüm fizyolojinin ve eklemlerin bütünlüğünü sağlar. İyileşme gücü bağışlama duygusu, cesaret, asalet ve şefkat bu dosha’nın dengedeyken verdiği özelliklerdir.

Anormal çalıştığında: Ağırlığa, şişmanlığa, aşırı yavaşlamaya, boş boş bakmaya, hımbıllığa, durağanlığa, depresyona, bütün alerjik durumlara ve sürekli uyku haline yol açar.

Vata Dosha Testi Pitta Dosha Testi Kapha Dosha Testi

Kapha Dosha Testi