Çocuk Grupları

TRakyaDans çocuk atölyesinde; çocuklarla yapılan dans derslerinin ana hedefi, dans ile oyun arasında yaratıcı bir yolculuğa çıkmaktır. Atölyede yapılan çalışmalar, çocukların bedensel – kinetik gelişimine katkı sağlamaktır. Doğaçlama prensiplerine dayalı dersler, zihin ve beden koordinasyonunu geliştirmeyi, yaratıcı düşünebilmeyi, fiziksel kabiliyetlerini artırmayı amaçlamaktadır. Dans ve hareket terapisinin iletişimi ve sosyalleşmeyi arttırdığı yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur. Öğrenme bozukluğu olan çocuklarda, dans ve hareket terapisinden sonra, öğrenme becerilerinde ve motor gelişim performansında ilerleme gözlendiği görülmüştür. Özetle; yapılan araştırmalar sanatla iç içe büyüyen çocukların okul hayatı ve sosyal yaşamda daha başarılı olduğunu göstermiştir. Kendini daha iyi ifade edebilen mutlu bireyler olabilmeleri için çocuklarınızı dans eğitimine yönlendirin.

Jimnastik ağırlıklı modern dans

Ön Kayıt Formu: